„Nie rozumiecie słów życia, ponieważ jesteście w śmierci.”

Esseńska Ewangelia Pokoju, zapisana w języku hebrajskim i aramejskim, której Kościół nie chce uznać, zaprzecza, jakoby jej odkrywca węgierski lingwista E. Szekely miał kiedykolwiek dostęp do Tajemnych Archiwów Watykanu. Odkrycie, iż Jezus był esseńczykiem i czerpał wiedzę z nauk, a nie tylko z objawień, nie pasuje Kościołowi. Nie pasuje też Kościołowi, wyrażony w tym zapisie, wyraźnie jednoznaczny stosunek Chrystusa do kwestii jedzenia mięsa, bo broni wersji, która pomaga ustanowić kontrolę nad masami 

 A Jezus odpowiedział: http://www.scribd.com/doc/2068557/Ewangelia-Pokoju)  Powiedziane było tym z dawnych czasów: ………Mówię wam prawdziwie, z wszystkich istot żyjących na ziemi, Bóg tylko człowieka stworzył na swoje podobieństwo. Dlatego zwierzęta są dla człowieka, a nie człowiek dla zwierząt. Zatem, nie przekraczasz tego prawa jeżeli zabijasz dzikie zwierzę aby ocalić życie swego brata. Gdyż mówię wam prawdziwie, człowiek jest czymś więcej niż zwierzę. Ale ten kto zabija zwierzę bez powodu, choć zwierzę go nie atakuje, przez pożądanie mordu, albo jego mięsa, albo skóry, albo też dla jego kłów, zły jest to czyn, gdyż on sam obraca się w dzikie zwierzę. Dlatego też jego koniec jest jak koniec dzikich zwierząt.
Zdjęcie użytkownika Wyzwolenie Zwierząt.

„Nie szukajcie prawa w waszych księgach, gdyż prawem jest życie, podczas gdy księga jest martwa. Powiadam wam prawdziwie, Mojżesz nie otrzymał swoich praw od Boga na piśmie, ale poprzez żyjący świat. …….Nie rozumiecie słów życia, ponieważ jesteście w śmierci. ” Też myślę, że spożywając śmierć nie NIE ZROZUMIEMY SŁÓW ŻYCIA.